Vi har de senaste nyheterna om alla populära ramverk och tekniker

Din källa för nyheter, inspiration och guider inom webbutveckling

Welcome.tsx
_document.tsx
import { FunctionComponent } from "react";

type WelcomeProps = {
    name: string
}

const Welcome: FunctionComponent<WelcomeProps> = ({ name }): JSX.Element => {
    return <div>Welcome, {name}</div>
}

export default Welcome;