Postman släpper VS Code extension

Postman tar ett stort steg närmare sina användare med lanseringen av den första betaversionen av deras VS Code Extension. Den första versionen är inriktad på att bygga en native API-klientupplevelse, där användare kan skicka API-förfrågningar över flera protokoll direkt från VS Code. Detta förenklar utvecklingsflöden genom att eliminera behovet att växla mellan texteditor och Postman. För närvarande stöder tillägget HTTP, gRPC och WebSocket på API-klienten och man kommer att fortsätta att lägga till fler protokoll och funktioner när extensionen utvecklas.

Nyheter