Lär dig problemlösning och programmering - inte ramverk

Jag har velat skriva ett inlägg om detta ämne under ganska lång tid, men det har helt enkelt inte blivit av förrän nu. En av mina största insikter under mina år som utvecklare har varit att inte fokusera allt för mycket på ramverk och bibliotek. När jag började utveckla modernare webbapplikationer fokuserade jag på att lära mig React, Vue och liknande ramverk men på senare år har jag insett att det som jag har haft mest nytta av är en stabil grund i JavaScript.

Ramverk kommer och går - och de kommer att fortsätta göra det. De ramverk som blivit stora och populära idag, exempelvis React, är säkerligen här för att stanna under en längre tid men någon gång kommer det komma ett nytt ramverk med ytterligare fördelar för att potentiellt ersätta dessa. Alternativt att befintliga ramverk uppdateras för att nyttja nya programmeringsfunktioner. För att då inte behöva lära sig ett helt nytt ramverk från ”scratch” är det då nyttigt att ha en stabil grundkunskap för programmeringsspråken som dessa ramverk bygger på.

Kort och gott är mitt tips till er att se ramverk och bibliotek som ett tillägg och en ”förbättring” av de programmeringsspråk och tekniker som de bygger på. Istället för att lära dig Docker utan tidigare erfarenhet - lär dig först om nätverk och virtuella maskiner. Istället för att lära dig .NET från början bör du först få en grundförståelse för C#.

Rollen som utvecklare innebär ofta att man behöver en passion för att testa och lära sig nya saker. Om man lär sig grunderna så kommer man inte bara kunna nyttja ramverken till dess fulla potential utan även ha lättare att ställa om och lära sig när det kommer nya ramverk.


Det finns många bra skäl till varför man ska lära sig programmeringsspråk, snarare än att bara fokusera på ramverk.

För det första är det grundläggande kunskaper i programmering som ligger till grund för alla ramverk. Om du inte har en solid förståelse för hur programmering fungerar, kommer du att ha svårt att använda ramverk på rätt sätt. Att lära sig ett programmeringsspråk ger dig de verktyg som du behöver för att kunna skapa effektiva och användbara program.

För det andra är det viktigt att kunna tänka strukturerat och logiskt. När man lär sig ett programmeringsspråk lär man sig att tänka på ett sätt som är kritiskt för att kunna lösa problem på ett systematiskt sätt. Detta är en viktig färdighet som kan överföras till många andra områden, oavsett om det handlar om att lösa matematiska problem eller att hitta lösningar på komplexa affärsproblem.

För det tredje kan kunskap i programmeringsspråk öka din anställningsbarhet. I dagens teknikdrivena värld är kunskap i programmering en viktig färdighet som efterfrågas av många företag. Att kunna visa att du har en grundläggande förståelse för hur programmering fungerar kan öka dina chanser att få jobb, eller att få en bättre lön på din nuvarande arbetsplats.

Slutligen kan lära sig ett programmeringsspråk vara en rolig och givande upplevelse. Att skapa egna program och se dem fungera kan vara mycket tillfredsställande, och det finns många online-communitys där du kan få hjälp och stöd när du lär dig.

Sammanfattningsvis är det viktigt att lära sig ett programmeringsspråk för att få grundläggande kunskaper i programmering, för att utveckla viktiga färdigheter som logiskt tänkande och problemlösning, för att öka din anställningsbarhet, och för att ha roligt och lära dig något nytt.

Tips & Tricks