Next.js 13.2 är här med välkomna uppdateringar för App Router

Uppdateringen innehåller främst stora uppdateringar för App Router.

Vad är nytt?

  • Built-in SEO Support: New Metadata API to set static and dynamic meta tags.
  • Route Handlers: Custom request handlers, built on Web Request and Response.
  • MDX for Server Components: Use React components inside Markdown, server-side only.
  • Rust MDX Parser: Faster Markdown parsing with a brand new Rust plugin. Improved Error Overlay: Separate Next.js and React stack traces for improved readability. Statically Typed Links (Beta): Prevent broken links with next/link and TypeScript. Turbopack Improvements (Alpha): Compatibility with Webpack loaders and improved support. Next.js Cache (Beta): Progressive ISR and faster re-deploys of code changes.

Hur uppdaterar jag Next.js till senaste versionen?

Du kan uppdatera din Next.js version till v13.3 redan idag genom att köra följande kommando: npm i next@latest react@latest react-dom@latest eslint-config-next@latest

Nyheter