Postman visar upp ny GraphQL-klient i öppen beta

Postman har precis meddelat på sin blogg att de släpper ny GraphQL-klient i öppen beta.

Precis som Postman är känt för med sina tidigare lösningar så kommer den nya klienten ge utvecklare möjlighet att hantera GraphQL-scheman, felsöka GraphQL-API:er samt underlätta när man arbetar med komplexa queries.

En sammanfattning av andra välkomna funktioner är:

  • Utformning och körning av API-tester
  • Stöd för snippets
  • Hantering och felsökning av autentisering, cookies och certifikat
  • Variabelhantering (scopes, enivironments, sessions)

Nyheter