Konsten att välja rätt lösning i digitala projekt

I alla digitala projekt behöver man någon gång sätta sig ned och bestämma den optimala tekniska lösningen för att göra projektet till verklighet, oavsett om det är en enkel externwebb i WordPress-webb eller en mer avancerad cloudlösning.

Något som jag alltid har haft i åtanke är att inte fastna för mycket i de tekniker som man redan kan. Alla projekt har sin optimala lösning, oavsett om man väljer lösning utifrån komplexitet, budget eller kompetens. Såvida projektet inte har en tight tidsram eller budget så är det viktigt att inte välja lösning utifrån den kompetens man besitter idag - utan då istället försöka tänka långsiktigt och leta fram en lösning som passar projektet i sig (och inte dig som utvecklare). Se det som att du idag har en begränsad verktygslåda med ett gäng olika verktyg, där alla verktyg har sin egen funktion. Man kan omöjligt kunna ha alla verktyg i sin verktygslåda men i många fall kan det vara värt att skaffa sig nya verktyg för nya projekt. En bra varningsklocka att ha utkik efter är att om det känns som att det finns ett bättre sätt att lösa ett problem på, så finns det troligtvis det också.

En vital del i varje projekt bör därför vara att i början av projektet genomföra en teknisk förstudie där man tar fram olika förslag och implementationsexempel. Detta kommer både underlätta för alla inblandade (om du gör det med flera) men även minska risken för framtida problem som eventuellt kan uppstå. Viktigt här är att ha både omfattning, budget, tidsram och kravspecifikationen (om sådan finns) i åtanke.

Tips & Tricks