Vercel offentliggör stöd för cron jobs

Vercel, främst känt för att ligga bakom ramverket Next.js, har precis lanserat Vercel Cron Jobs.

Med Vercel Cron Jobs kommer de som driftar sina webblösningar på Vercel kunna göra följande:

 • Trigga uppdateringar till och från API:er
 • Monitorera tjänster och varna vid eventuella problem
 • Automatiska jobb för säkerhetskopiering/backup av data
 • Insamling av produkt- och faktureringsstatistik för att generera rapporter
 • Skicka automatiska mail/meddelanden till emailadresser och andra tjänster (exempelvis Slack)

Implementationer är så simpel som att skapa en fil vercel.json med följande innehåll:

// vercel.json
{
 "crons": [
  {
   "path": "/api/send-slack-notification",
   "schedule": "*/10 * * * *"
  },
  {
   "path": "/api/daily-backup",
   "schedule": "0 2 * * * *"
  },
  {
   "path": "/api/hourly-onboarding-emails",
   "schedule": "0 * * * *"
  }
 ]
}

Källa: Vercel Blog Länk till dokumentation finns här: Vercel Docs - Cron Jobs

Vercel Cron Jobs är just nu i gratis Beta, men väntas bli en betald feature framöver.

Nyheter